Όνομα

From HWMN
Jump to: navigation, search


Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

NamePollResults.jpg
Name Score Dislike Neutral Like
HWMN 6 2 3 8
HOMNet 1 3 6 4
HOMeNet 1 4 4 5
HERON 0 3 7 3
CommunNet -2 5 5 3
We-Fi_Heraklion -2 5 5 3
(ρι)ΜΑΔΗ -3 6 4 3
FreeComNet_Heraklion -7 8 4 1
InCoNet_Heraklion -7 8 4 1
Wi-Com_Iraklio -7 8 4 1
WIndeNet_Heraklion -8 9 3 1
ΕλέΑσ_δίκτυο_Ηρακλείου -8 8 5 0
HerWMN -9 9 4 0

Προτάσεις

Ας γράψει ο καθένας την ιδέα του σχετικά με το όνομα του δικτίου.

HerWMN

HWMN

(ρι)ΜΑΔΗ

We-Fi Heraklion

 • Logo: We-Fi-Blue-cc.svg
we-fi.gr available
we-fi.net not available
we-fi.org not available
we-fi.com not available
we-fi.eu available
we-fi.me available
we-fi.info available
wefi.gr available
wefi.net not available
wefi.org available
wefi.com not available
wefi.eu available
wefi.me available
wefi.info not available
we-fi-heraklion.gr available
we-fi-heraklion.net available
we-fi-heraklion.com available
we-fi-heraklion.eu available
we-fi-heraklion.me available
we-fi-heraklion. ...any available
wefiheraklion. ...any available

FreeComNet Heraklion

Free Community Network Heraklion

InCoNet Heraklion

Independent Community Network Heraklion

WIndeNet Heraklion

Wireless Independent Network Heraklion

ΕλέΑσ δίκτυο Ηρακλείου

Ελeύθερο Ασύρματο Δίκτυο Ηρακλείου

eleas.net available
eleas.gr not available
eleas.org not available
eleas.com not available
eleas.eu not available
ele-as.net available
ele-as.gr available
ele-as.com available
ele-as.org available


Wi-Com Iraklio

Wireless Commons Iraklio (speak like why com)

wi-com.gr not available
wi-com.net not available
wi-com.com not available
wi-com.org not available
wicom.gr available
wicom.net not available
wicom.com not available
wicom.org not available


CommunNet

Community Network Heraklion (speak like common net)

commun.net not available
communet.org not available
communet.gr not available
commu-net.org available
commu-net.gr available
commun-net.org available
commun-net.gr available
commun-net.gr available

HOMeNet

Heraklion Open Metropolitan Network

home.net not available
homenet.org not available
homenet.com not available
homenet.net not available
homenet.gr not available
home-net.org not available
home-net.com not available
home-net.net not available
home-net.gr not available

HOMNet

Heraklion Open Metropolitan Network

hom.net not available
hom.com not available
hom.org not available
hom.gr available
homnet.com not available
homnet.org available
homnet.net available
homnet.gr available
homnet.eu available
hom-net.org not available
hom-net.com not available
hom-net.net not available
hom-net.gr available
hom-net.eu available

HERON

 • HERaklion Open Network
heron.gr not available
heron.net not available
heron.org not available
heron.com not availableLetters available

A

 • Alternative

B

C

 • Community
 • Commons
 • Crete

D

 • Distributed

E

 • Evolution
 • Evolving

F

 • Free

G

 • Generation

H

 • Heraklion

I

 • Independent
 • Iraklio

J

K

L

 • Libre

M

 • Metropolitan

N

 • Next
 • New
 • Network

O

 • Open

P

Q

R

S

T

U

 • Unrestricted

V

W

 • Wireless

X

Y

Z