Διαθέσιμο Υλικό

From HWMN
Revision as of 11:16, 7 October 2013 by Sque (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Wip.png
Wip.png
Αυτό το κείμενο δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα


Εάν σας περισσεύει κάποιο υλικό μπορείτε να το προσθέσετε στην επόμενη λίστα. Τα υλικά κατηγοριοποιούνται ανά είδος και όχι ανά κάτοχο. Δίπλα σε κάθε υλικό βάλτε link στον χρήστη σας μέσα στο wiki, έτσι όποιος θελήσει να μπορεί να επικοινωνήσει μάζι σας.

If you have some material left over you can add it to the following list. The materials are categorized by type and not by owner. Next to each item put a link to your user page in the wiki, so that anyone who wants to can contact you.

Επιπλέον εξοπλισμός υπάρχει καταγεγραμένος και στο LABάκι

Antennas / Κεραίες[edit]

WiFi Routers[edit]

WiFi DSL routers[edit]

DSL ethernet routers[edit]

Comtrend AR-5061u Zeptomoon

WiFi USB Dongles[edit]

WiFi PCI Cards[edit]

Laser[edit]

Cables & Connectors / Καλώδια & Βύσματα[edit]

 • 250 meters EuroLAN Cat5e Gigabit Ethernet F/UTP outdoor cable.Zeptomoon
 • 80 piece Ubiquity "TOUGHCable" shielded Cat5e Gigabit Ethernet 8P8C crimp connectors with extra ground connection. Zeptomoon
 • 50 piece shielded Cat5e Gigabit Ethernet 8P8C crimp connectors with gold plated contacts usable for solid or stranded wire cables. Zeptomoon
 • 10 piece simple unshielded Cat5e Gigabit Ethernet 8P8C crimp connectors. Zeptomoon
 • Ethernet 300m aliendna51
 • Male N Connector to male reverse-polarity (RP) SMA connector (~5 meters) Zeptomoon
 • Antenna Base stand with ~2 meters cable and male RP-SMA connector to female RP-SMA connector. Zeptomoon
 • Injector and extractor for Power Over Ethernet (POE) 8P8C connectors. Zeptomoon
 • PC-Engines shielded injector and extractor for Power Over Ethernet (POE). Zeptomoon

Laptop[edit]

Single Board Computers[edit]

Τροφοδοτικά / Power Supplies[edit]

 • Step-down DC-DC converter module (4.5–25.5 VDC input, 3–25 VDC output, 75%–95% efficiency) Zeptomoon
 • Ubiquity Power over Ethernet (PoE) 24 Watt power supply 250 VAC to 24 VDC / 1 ADC Zeptomoon
 • Ubiquity Power over Ethernet (PoE) 12 Watt power supply 250 VAC to 24 VDC / 0.5 ADC Zeptomoon