Διευθυνσιοδότηση

From HWMN
Revision as of 18:51, 7 June 2015 by Sque (talk | contribs) (Γενικές πληροφορίες)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Old (pre 2010) subdivision system of Iraklio's municipalities.

Γενικές πληροφορίες[edit]

Η διευθυνσιοδότηση του HWMN βασίζεται στην αντίστοιχη της Αθήνας [ IPv4 IPv6 ].

 • Backbone links: 802.11an directional
 • Access points: 802.11b omnidirectional/sectorial
 • IP: Dual stack IPv4/IPv6
 • IGP routing protocol: Babel
 • EGP routing protocol: BGP
 • ASN numbers (Private): 64512 - 65534

IP Plan v2 (codename Καλλικράτης)[edit]

New (post 2010) map of Iraklio's municipalities.
 • 1 /48 IPv6 = 4.096 /60 IPv6
 • Συνολικός πληθυσμός: 292.489
 • Πηγή δεδομένων: http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/
 • Ο κάθε κόμβος παίρνει ένα /60 IPv6 subnet και ένα /24 IPv4 subnet
IP Range Route Count
IPv6 fdd4:f629:b000::/48 - fdd4:f629:b7ff::/48 fdd4:f629:b000::/37 2.048 /48 - 8.388.606 /60
IPv4 10.176.0.0 - 10.183.255.255 10.176.0.0/13 2.048 /24
ID Δήμος Πληθυσμός No. /48 IPv6 No. /60 IPv6 IPv6 subnets (bits 33-48) Νο. /24 IPv4 (entitled / given) IPv4 subnets
1 Ηρακλείου 159.046 39 159.744 b001 - b027 1.119 / 1151 10.176.1.0/24–10.179.255.0/24 & 10.180.0.0/17
5 Μαλεβιζίου 21.131 6 24.576 b028 - b02d 147 / 128 10.180.128.0/17
8 Χερσονήσου 25.003 7 28.672 b030 - b036 175 / 160 10.181.0.0/17 & 10.181.128.0/19
6 Μίνωα Πεδιάδος 20.332 6 24.576 b038 - b03d 142 / 128 10.182.0.0/17
3 Βιάννου 6.463 2 8.192 b03e - b03f 44 / 32 10.182.128.0/19
2 Αρχανών-Αστερουσίων 18.022 5 20.480 b040 - b044 125 / 96 10.181.160.0/19 & 10.181.192.0/18
4 Γόρτυνας 18.264 5 20.480 b048 - b04c 127 / 96 10.182.160.0/19 & 10.182.192.0/18
7 Φαιστού 24.228 7 28.672 b050 - b056 169 / 160 10.183.0.0/17 & 10.183.128.0/19

Reserved/Unused Ranges[edit]

 • IPv6
Purpose No. /48 Subnets
Reserved for services 1 fdd4:f629:b000::/48
Unused 1.970 b02e-b02f, b037, b045-b047, b04d-b04f, b057-b7ff
 • IPv4
Purpose No. /24 Subnets
Reserved for services 1 10.176.0.0/24
Unused 96 10.183.160.0/19 & 10.183.192.0/18


Network Policy[edit]

IPv6: One /60 prefix for each backbone node splitted to 16 /64 prefixes.

IPv4: Due to limited IPs we start with 1 /24 per backbone node and as we move on we switch to <number of router interfaces> IPs per backbone node to maintain compatibility and /24s only on APs. Routing daemon will handle both protocols.

EGP: We divide ASes "on the fly" so that we don't have network areas with more than 100 nodes on IGP. A node with AP counts as 5 nodes in this calculation to reduce overhead.

APs: All APs have ESSID "HWMN", we don't use any captive portals but we use transparent proxying on our secondary proxy ring. All APs must support SLAAC for IPv6 and DHCP for IPv4.

Internet sharing: We have a primary proxy ring for bandwidth contributors and a secondary ring for everyone else. We use Squid for that. No direct L3 internet routing or NAT gateways.