Λογότυπο

From HWMN
Revision as of 18:33, 5 October 2011 by Zeptomoon (talk | contribs) (Added File:HWMN-Blue.svg)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε όλα τα λογότυπα της κοινότητας που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής.

Εικόνα Δημιουργός Ημερομηνία
HWMN-Blue.svg User:Zeptomoon 05/10/2011
Hwmn.png User:Nikolas 22/06/2011
Phaistos.png User:aliendna51 23/06/2011
PhaistosInverted.png User:aliendna51 23/06/2011
Hwmn-logo3.png User:Dimitris 26/06/2011