Συνάντηση 05-11-2013

From HWMN
Jump to: navigation, search
Place
Ortakia
Time
Tuesday, 5 November 2013

Attendees[edit]

 1. gGalan
 2. gKiagia
 3. ksk
 4. Stefanis
 5. Sque
 6. z☽

Minutes[edit]

 • The meeting started with Sque giving some introduction on the history and the current situation of community-run networks in Greece and worldwide. He also gave an update on the current state of the HWMN including the achievements of the Hackathon of the HWMN, which happened on the weekend 20.-22.September 2013.
 • We discussed the possibility to get a financial support through a grant within the CONFINE programme managed by the AWMN association.
 • We decided to organize two monthly meetings of the HWMN. One of them will be primarily a virtual online meeting on every 2nd Wednesday of the month at 22:00. The other monthly meeting will be held every 4th Tuesday of the month at 21:00 and primarily in person - possibly at Ortakia or at τοlabάκι.
 • To reach more people we decided to design a flyer for the HWMN and a FAQ page on the wiki.
 • We will move the mailing list to a server inside the HWMN network. For now this will be hwmn@tolabaki.gr (maybe also hwmn@tolabaki.her.wn or discussion@mail.her.wn ?)
 • TODO Priorities for next meeting:
 1. Setup conferencing software (BigBlueButton?)
 2. Move mailman
 3. Clean up wiki
 4. Upgrade wiki{{docinfo/{{#switch:effective

|effective = effective
|draft   = draft
|obsolete = obsolete
| = {{#if:Meetings|draft|effective}}
|others
}}

|1=|2=|3= |master page = Meetings |master rev = 2378 |master link = internal |status = effective |progress = 100 |priority = 2 }}{{docinfo/{{#switch:THEN

|{{#if:Meetings|NOT|THEN}} = null
|{{#switch:internal|external|interwiki=THEN}} = null
|{{#ifexist:Meetings|NOT|THEN}} = unknown-master
|{{#if:2378|NOT|THEN}} = null
|{{#if:{{#show:Meetings|?revision id#}}|NOT|THEN}} = unknown-rev
|{{#ifeq:{{#show:Meetings|?revision id#}}|2378|NOT|THEN}} = updated
|null
}}

|1=|2=|3= |master page = Meetings |master rev = 2378 |master link = internal |status = effective |progress = 100 |priority = 2 }}{{#if:MoM 5 Nov 2013 |{{#set:description=MoM 5 Nov 2013 }} |{{#set:

|worn by =Template:Docinfo
|warning =No description
}}

}}{{#set: |revision id=2378 |namespace={{#if:||:}} |docinfo progress ={{#switch:THEN

|{{#switch:100|done|almost done|in progress|just started=THEN}}=
 {{#switch:100
 |done=100
 |almost done=95
 |in progress=50
 |just started=0
 }}
|{{#if:100|NOT|THEN}}=95
|{{#iferror:{{#expr:100+1}}|THEN}}=95
|{{#ifexpr:100>=100|THEN}}=100
|{{#ifexpr:100> 75|THEN}}=95
|{{#ifexpr:100<= 0|THEN}}=0
|#default={{#expr:(ceil(100/25))*25}}
}}

|docinfo priority ={{#switch:2

|0|u|urgent|dringend |dringend|urgent |urgente |urgente|негайний |немедленный|υπερεπείγον
|1|t|top  |sehr hoch|top   |top  |arriba |top  |терміновий|срочный  |επείγον
|2|h|high |hoch   |hoog  |haute |alta  |alto  |високий  |высокий  |υψηλή
|3|n|normal|normal  |normaal |normale|normales|normale|звичайний |нормальный |κανονική
|4|l|low  |niedrig |laag  |faible |baja  |basso |низький  |низкий   |χαμηλη
|#default=3
}}

}}{{#if:Meetings|{{#set:docinfo master page=Meetings }} }}{{#if:2378 |{{#set:docinfo master rev =2378 }} }}{{#if:Συναντήσεις |{{#arraymap:Συναντήσεις|,|x|{{#set:docinfo category=Category:x}}}} |{{#set:docinfo category=-}} }}{{#if:Zeptomoon |{{#arraymap:Zeptomoon |,|x|{{#set:docinfo author=User:x}}}} |{{#set:docinfo author=-}} }}{{#if:Ankostis |{{#arraymap:Ankostis |,|x|{{#set:docinfo editor=User:x}}}} |{{#set:docinfo editor=-}} }}{{#if:ankostis |{{#arraymap:ankostis |,|x|{{#set:docinfo support=User:x}}}} |{{#set:docinfo support=-}} }}{{#if:en |{{#arraymap:en |,|x|{{#set:docinfo language=x}}}} |{{#set:docinfo language=en}} }}

{{#switch:en|

  el = Αυτή η σελίδα τεκμηρίωσης αφορά όλες τις εκδόσεις από 2013.11.05 έως την πιο πρόσφατη έκδοση.|
  de = Diese Dokumentationsseite gilt für alle SMW-Versionen von 2013.11.05 bis zur aktuellsten Version.|
  nl = Deze documentatiepagina is geldig voor alle SMW versies van 2013.11.05 tot de meest recente versie.| 
  fr = Cette page de documentation concerne toutes les versions de SMW depuis la 2013.11.05 jusqu'à la version la plus récente.|
  uk = Ця сторінка стосується усіх версій Семантичної МедіаВікі, починаючи з 2013.11.05 і до останньої версії.|
  ru = Эта страница относится ко всем версиям SMW, начиная с версии 2013.11.05 вплоть до самой последней версии.|
  This documentation page applies to all SMW versions from 2013.11.05 to the most current version.
}}
{{#ifeq:{{#ask: Docinfo master page::Meetings Docinfo language::en from version::!2013.11.05|format=count}}|0||{{#switch:en|
  de = Andere Versionen:|
  nl = Andere versies :| 
  fr = Autres versions :|
  uk = Інші версії :|
  ru = Прочие версии :|
  el = Αλλες εκδόσεις|
  Other versions:
 }} {{#ask: Docinfo master page::Meetings Docinfo language::en from version::!2013.11.05|
  ?from version = |
  ?to version = |
  sort = from version|
  order = desc|
  link=none|
  format=list|
  sep=, |
  template=versionlink|
  limit = 3|
  searchlabel = […]
 }}

}}       {{#ifeq:{{#ask: Docinfo master page::Meetings from version::2013.11.05 Docinfo language::!en|format=count}}|0||{{#switch:en|

  de = Andere Sprachen:|
  fr = Autres langues :|
  nl = Andere talen :|
  uk = Інші мови :|
  ru = Другие языки :|
  el = Αλλες γλώσσες:|
  Other languages:
 }} {{#ask: Docinfo master page::Meetings from version::2013.11.05 Docinfo language::!en|
  ?Docinfo language =|
 link=none|
 format=list|
 sep=, |
 template=languagelink|
 sort = Docinfo language|
 order = asc|
 limit = 10|
 searchlabel = […]
}}
}}

Docinfo master page::Meetings Docinfo language::en from version::2013.11.05 {{#if:|[[to version::{{{maxversion}}}]]|}} {{#if:|{{#set:Release status=old}}|{{#set:Release status=current}}}}

{{#set:Is master page={{#ifeq:Συνάντηση 05-11-2013|Meetings|true|false}}}}