Συνάντηση 04-10-2011

From HWMN
(Redirected from 2011-10-Meeting)
Jump to: navigation, search
The simplest way is to follow Leoforos Knossou up to ~500m before the hospital. There is a Shell gas station on the right and just after the Shell turn right towards Fortetza. Follow the main road all the way through Forteza (the road is getting very narrow at some point) and continue until you reach node#8 on the left side of the street.
You can also try routing from BIG G.

Please feel invited to the next WLAN party of the Heraklion Wireless Metropolitan Network!


FREE BEER ! & Internet...

PLACE: Node #8 Marathitis

TIME: Tuesday, 4.10. at 19:00

Please leave your comments about a better place or time and about ideas for the agenda on the Discussion page.

Agenda[edit]

Fun![edit]

 1. Free beer / drinks
 2. Chat

Hardware/Software testing[edit]

 1. PC Engines ALIX.2d13
 2. Ubiquiti NanoBridge M5
 3. AMD64 tower PC
 4. Laptops
 5. etc.

How-To[edit]

 1. How to use and enter data into the Wireless Node Database (WiND)
 2. How to setup a PXE server (see also the Lighting Talk at LABάκι

Philosophy[edit]

 1. HTTP vs. HTTPS: Safer, more private Internet?
 2. Creative Commons, Copyleft, what means non-commercial? "...not...directed toward commercial advantage..."
 3. Peering agreement
 4. Foundation to support the HWMN (like WikiMedia Foundation)
 5. Netiqette (general good-manners and ethics recommendations)

More fun![edit]

 1. Games
 2. Caipirinha
 3. ...more?

Minutes[edit]

The meeting resulted in the following conclusions after some long story telling and arguments!

Next meeting[edit]

Our next meeting is set for Tuesday the 18th of October at 20:30 at Koukoutsi (Aharnon 19, behind Kornarou square). With this agenda (in which you can add any subject that you wish to discuss...)

Working Groups[edit]

Until then the following work teams will start working

Peering agreement Working Group[edit]

Purpose
To write down a draft of a Peering Agreement for the network users that will be proposed to the community.
Members
 1. Jann (Zeptomoon)
 2. Nikos Kossifidis (mickflemm)
 3. Antonis Triantafylakis (Aliendna51)
 4. Kostis Anagnostopoulos
 5. Squarious
 6. Christophoros

Wiki license Working Group[edit]

Purpose
To examine the mediawiki license and propose changes to make our wiki license "compatible" with Wikipedia...
Members
 1. Jann (Zeptomoon)
 2. Giorgos (Gkiagia)

Web Services Working Group[edit]

Purpose
Setting up software services that are needed asap for the community to start working and collaborating (wiki, centralized authentication, open id, certificates).
Members
 1. Squarious
 2. Giorgos (Gkiagia)
 3. Dagalakis
 4. Nikos Kossifidis (mickflemm)
 5. Vervelakis
 6. Jann (Zeptomoon)

Πρακτικά Συνοπτικά[edit]

και στα Ελληνικά...

Επόμενη Συνάντηση[edit]

Η επόμενη μας συνάντηση θα είναι στις 18/10 Τρίτη 20:30 στο Κουκούτσι (Αχαρνων 19, πίσω από τη πλατεία Κωρνάρου). Η ατζέντα της συνάντησης είναι εδώ. Παρακαλώ προσθέστε ότι θέματα θέλετε να συζητήσουμε.

Ομάδες Εργασίας[edit]

Μέχρι τότε συστάθηκαν και αρχίζουν δουλειά οι παρακάτω ομάδες εργασίας.

Ομάδα για το peering agreement[edit]

(Συμφωνητικό μελών μεταφράζετε αυτό;)

Σκοπός
Να γράψουν ένα προσχέδιο για το συμφωνητικό των μελών του δικτύου που θα προταθεί στη κοινότητα.
Μέλη
 1. Jann (Zeptomoon)
 2. Κοσσιφίδης (mickflemm)
 3. Αντώνης (Aliendna51)
 4. Κωστής
 5. Squarious
 6. Χριστόφορος

Ομάδα για την άδεια Wiki[edit]

Σκοπός
Να εξετάσουν πιθανές αλλαγές στην άδεια του wiki μας ώστε να γίνει συμβατό με της wikipedia...
Μέλη
 1. Jann (Zeptomoon)
 2. Κιαγιαδάκης (Gkiagia)

Ομάδα Υπηρεσιών[edit]

Σκοπός
Να στήσει υπηρεσίες που είναι "άμεσα" αναγκαίες για την κοινότητα. (wiki, centralized authentication, open id, certificates)
Μέλη
 1. Squarious
 2. Κιαγιαδάκης (Gkiagia)
 3. Δακαλάκις
 4. Κοσσιφίδης (mickflemm)
 5. Βερβελάκης
 6. Jann (Zeptomoon)